กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 30 กรกฏาคม 2559 นายวิจิตร  ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงร่วมกิจกรรมนำกลุ่ม OTOP อ.เมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรม"โครงการร่มเมืองร่วมใจปลูกข้าวไร่ดอกพะยอม" โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 


28 กรกฏาคม 2559 นายวิจิตร  ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงร่วมกิจกรรมจุดเที่ยนชัย
ถวายพระพรสมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชฯ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง


30 กรกฏาคม 2559 นายวิจิตร  ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงร่วมกิจกรรมนำกลุ่ม OTOP อ.เมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรม"โครงการร่มเมืองร่วมใจปลูกข้าวไร่ดอกพะยอม" โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

30 กรกฏาคม 2559 นายวิจิตร  ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง มอบหมายเจ้าหน้าที่่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุงร่วมกิจกรรมนำกลุ่ม OTOP อ.เมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรม"โครงการร่มเมืองร่วมใจปลูกข้าวไร่ดอกพะยอม" โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ข่าวประจำเดือน